Jeugdraad

De jeugdraad is een stedelijk adviesorgaan. Het is de officiĆ«le spreekbuis van de jongeren bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas en omgekeerd. Zo is inspraak verzekerd, wat het stadsbestuur heel belangrijk vindt.

De jeugdraad streeft ernaar kinderen en jongeren in de stad te versterken om actief deel te nemen aan en te participeren in het vormgeven van de stad en de maatschappij waarin ze leven. De noden en behoeften van kinderen en jongeren worden gesignaleerd, inspraak over het jeugdbeleid wordt georganiseerd en advies wordt gegeven over alles wat jeugd aanbelangt. Dat advies kan gaan over subsidies en reglementen, maar ook over fuifruimte, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden enz.

Hier vind je alle informatie, contactgegevens en onze verwezelijkingen.

 

 

 

Het secretariaat wordt verzorgd door de stedelijke jeugddienst.
Meer info of contact: jeugddienst, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel. 03 778 35 12 of mail jeugd@sint-niklaas.be.

Karuur vzw ondersteunt Vlaamse lokale jeugdraden. Op hun website vind je diverse informatie terug die de werking van de jeugdraad kan verdiepen.

 

Foto's: 
Nieuws Teasers: 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 35 13